!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

Föreningens första stadgar antogs på ett sammanträde den 10 januari 1962. § 1 Föreningen vars firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 2 har till ändamål att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter i Danderyds Köping samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjandarätt för obegränsad tid…

 

§ 3 Ansökan om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen, varvid i den mån denna paragraf ej annorlunda stadgar, såsom medlem endast får antagas person, som föreslagits till inträde av Danderyds köpings kommunalnämnd genom dess bostadsförmedling...

 

Tomtmarken inköptes från Danderyds köping till pris som godkänts av Kungl. Bostadsstyrelsen.

Tomt nr 1 i kv Kronojägaren 747.461.-
Tomt nr 1 i kv Skogvaktaren 1.031.885.-
Total tomtkostnad 1.779.316.-

 

Byggkostnaderna inkl. ränte- och kreditivkostnader, trädgårdsanläggning samt kostnader för lagfart, kontroll och administration mm. 22.965.684.-
Total produktionskostnad 24.745.000.-

 

På tomterna uppfördes 5 st höghus (2 st 9-vånings och 3 st 8-vånings) och 2 st låghus i 3 våningar med tillhopa 367 lägenheter, butikslokal, lekskolor, damfrisering, banklokal, kontor och läkarmottagning. Dessutom uppfördes 2 garagebyggnader med 296 garageplatser och 126 p-platser. På tomtmark iordningställdes 32 st parkeringsplatser. För värmeförsörjning uppfördes en panncentral som betjänar samtliga byggnader.

 

Arkitekt: Eric Ahlin Arkitekt SAR

 

Huvudentreprenör: Olson & Skarne Byggnads AB

 

Byggnaderna färdigställdes så att inflyttning kunde ske under tiden 15/12 1963 - 2/5 1964.

 

Taxeringsvärdena som åsattes 1965

Kv Kronojägaren nr 1 9.600.000.- varav mark 600.000.-
Kv Skogvaktaren nr 1 12.500.000.- varav mark 900.000.-
S:a taxeringsvärde 22.100.000.- varav mark 1.500.000.-
Taxeringsvärde 2004 221.541.000.- varav mark 99.114.000.-

 

Ekonomiska planen godkändes av Hyresnämnden i Danderyd den 5 augusti 1965. Grundavgiften för ex:vis 3 rok på 76,3 m2 vån 2 tr bestämdes till 6.229.- och årsavgiften till 4.092.- (341.- / mån) exkl värme och varmvatten.

 
Årsavgift för samma lägenhet 2005 34.272.- inkl. värme (2.856.-/mån)

 

I föreningens lokaler har under åren olika verksamheter funnits: Mäklarfirma, oljebolagskontor, konsultkontor inom olika branscher, studieförbund, sjukgymnastik mm. En lekskola har byggts om till kontor.

 

Avslutningsvis kan noteras att det för 40 år sedan var en betydligt yngre population som bodde i vår förening; då flyttade unga familjer med barn in i lägenheterna och Landstinget köpte lägenheter för personal på Danderyds sjukhus, cirka 35 lägenheter.

 

I takt med att bebyggelsen i Enebyberg utvidgades flyttade de unga familjerna till egna hus och så småningom sålde Landstinget ut sina lägenheter och vår förening består numera huvudsakligen av medelålders och äldre medlemmar.

Uppdaterad 2018-11-01