!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 

                     

Hans Nilsson

Ordförande

 

Anthony Jilert

Vice ordförande              

Pelle Brandt

Ledamot

Katarina Nordman-Edberg

Ledamot

 

Mattias Sterner

Ledamot

 

Gunnar Liljegren

Ledamot

 

 

Brigitta Hultblad

Suppleant

   

 

Styrelsens uppgifter och arbetsordning:
Styrelsens arbetsordning

Styrelsen sammanträder vanligtvis varannan vecka. Planerade datum och teman för mötena finner du nedan:
Styrelsens kalendarium

Styrelsemedlemmarnas individuella ansvar:
Styrelseledamöter med särskilt ansvar

 

Revisorer

Sven Hedman

Internrevisor

                     

Johan Hjelmqvist

Suppleant

 

Valberedning

Elisabeth Rubensdotter   Tom Larsen
 

 

 

 Mikael Mouton

 

 

   

Uppdaterad 2017-12-27