!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

            

         

Anthony Jilert

Ordförande

Gunnar Liljegren

Vice ordförande  

 

Ola Laveson

Sekreterare

Pelle Brandt

Ledamot

Katarina Nordman-Edberg

Ledamot 

Mattias Sterner

Ledamot

Brigitta Hultblad

Suppleant

 

Andreas Richt

Suppleant

 

Styrelsens uppgifter och arbetsordning:
Styrelsens arbetsordning

Styrelsen sammanträder vanligtvis varannan vecka. Planerade datum och teman för mötena finner du nedan:
Styrelsens kalendarium

Styrelsemedlemmarnas individuella ansvar:
Styrelseledamöter med särskilt ansvar

 

Revisorer

Sven Hedman

Internrevisor

                     

Johan Hjelmqvist

Suppleant

 

Valberedning

  Ann-Sofi Jägerström   Tom Larsen
 

 

 

 Mikael Mouton

 

 

   

Uppdaterad 2018-11-05