!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

I stadgarna regleras hur föreningens verksamhet skall vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem; som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

En bostadsrättsförening ska följa bostadsrättslagen samt de av stämman antagna stadgarna. Föreningens stadgar återfinns som separat bilaga nedan.

Klicka här för att öppna föreningens stadgar

Uppdaterad 2018-11-01