!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Föreningens trivselregler (ordningsregler) har tillkommit under de drygt femtio år som föreningen har existerat, till stor del som en följd av medlemmarnas önskemål. Trivselreglerna utgör alltså en viktig del av umgänget mellan föreningens medlemmar. 

 

Medlemmarna förväntas bidra till inbördes trivsel genom:

att vara aktsam om föreningens egendom

att om fel och skador upptäcks omgående underrätta fastighetsskötaren

att inte använda lägenheten, garage, förråd eller annat utrymme som tillhör föreningen för annat än avsett ändamål

att aldrig lämna dörr till entreport, källare, vind eller annat gemensamt utrymme olåst

att respektera trafik- och parkeringsbestämmelserna inom området att hålla entréer, trapphus, takterrass (nödutrymningsväg) och andra gemensamma utrymmen fria från möbler, barnvagnar, cyklar och föremål som kan innebära brandrisk eller förhindra snabb utrymning eller försvåra städning

att inte använda öppen eld eller röka i gemensamma utrymmen och inte heller röka eller grilla på balkong eller takterrass

att inte piska eller skaka mattor, sängkläder o dylikt genom fönster eller balkong samt inte placera blomlådor, parabolantenner mm utanför balkongräcket

att störande arbeten såsom bilning, borrning och spikning endast får förekomma på måndag – fredag mellan kl. 08.00 och 19.00 och på lördag mellan kl. 09.00 och 15.00. Inga störande arbeten får förekomma på söndag och helgdag. Störande ljud fortplantar sig genom husets betongväggar och stör långt fler än bara de närmaste grannarna. Informera dina grannar via anslag i husets portar när Du skall utföra arbeten

att undvika att dammsuga, bada, duscha eller använda tvätt- eller diskmaskin nattetid, d.v.s. mellan kl. 22.00 och 06.00

att inte förorsaka sanitär olägenhet genom husdjur, buller eller andra störningar

att följa regler och anvisningar för hantering av hushållsavfall, grovsopor, och annat avfall och att följa vad som föreskrivits i föreningens stadgar, kommunens ordning – och hälsovårdsstadga

att följa de regler som finns anslagna i tvättstugorna

att övrigt värna om en god grannsämja medlemmar emellan Danderyd 2014 Styrelsen

 

Ladda ner trivselreglerna som pdf:

Trivselregler

Uppdaterad 2017-10-10