!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrätthavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt. Styrelsens tillstånd ska inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning. Skriftlig ansökan för andrahandsuthyrning ska innehålla uppgift om orsaken till uthyrningen, vilken tid som lägenheten kommer att vara uthyrd och vem som är tänkt som hyresgäst. Styrelsens godkännande ska inhämtas oavsett vem uthyrningen sker till, även om den sker till barn och nära släktingar.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta på fastighetsexpeditionen eller att skriva ut under rubriken "Blanketter". Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning av lägenhet om det finns beaktansvärda skäl, t ex sjukdom, tillfällig arbetsförflyttning, studier på annan ort, militärtjänstgöring, uthyrning till närstående, provboende i samboförhållande, om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering eller om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget. Andrahandsuthyrning beviljas för högst ett år men kan, om godtagbara skäl finns, förlängas med ytterligare högst ett år.

Avgift för andrahandsuthyrning är 10% årligen av gällande prisbasbelopp. Se stadgarna §9, som du hittar här. Observera att vid andrahandsuthyrning behåller bostadsrättshavaren hela det ekonomiska och juridiska ansvaret gentemot föreningen.


OBS! Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas det otillåten andrahandsuthyrning. Att göra så kan resultera i uppsägande av nyttjanderätten och tvångsförsäljning av bostadsrätten via kronofogden.

Uppdaterad 2017-10-10