!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

Inom föreningens område finns två tvättstugor. Den ena ligger i låghuset Mörbydalen 7 och den andra i låghuset Mörbydalen 14, båda med ingång från respektive gavel.

Nycklar till husens entréportar går också till tvättstugorna. Bokning av tvättider görs med nyckellås på bokningstavlan i tvättstugan. Varje tvättstuga har ett tvättstugeombud som har till uppgift att förmedla kontakterna mellan styrelsen och dem som använder tvättstugorna. Namnet på ombudet finns anslaget i tvättstugan.

Anvisningar kring ordning i tvättstugorna och deras öppettider finns anslagna i tvättstugan samt i dessa dokument:

Ordning i tvättstugan (Mörbydalen 7)

Ordning i tvättstugan (Mörbydalen 14)

Uppdaterad 2017-10-10