!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hushållssopor och annat avfall

HANTERING AV HUSHÅLLSSOPOR OCH ANNAT AVFALL

 

1. För det dagliga köksavfallet finns sophus uppställda framför Mörbydalen 5, Mörbydalen 11, Mörbydalen 12 och Mörbyleden 18. För matavfallet finns speciella bruna sopkärl. Matavfallet läggs i papperspåsar som finns att hämta i tvättstugorna. Observera att inga plastpåsar får läggas där.

 

2. Returpapper och tidningar ska läggas i särskilda behållare utanför Mörbydalen 9, Mörbydalen 12 och Mörbyleden 18.

 

3. I grovsoprummet kan sorterade sopor lämnas i rullkärl och behållare som märkts upp enligt följande:

     a. Pappersförpackningar, såsom kartong och wellpapp som tryckt ihop

     b. Plastförpackningar, hårda och mjuka

     c. Metallförpackningar

     d. Glas, färgade och ofärgade

     e. Mindre elavfall såsom mindre delar av elektronikutrustning. Inget elavfall får ställas                utanför behållaren.

     f. Hushållsbatterier, glödlampor och lysrör läggs i särskilda kärl.

     g. Mindre grovavfall såsom kläder, mindre möbler, leksaker, trälådor, porslin, keramik och          planglas.

För åtkomst till grovsoprummet krävs en särskild nyckelbricka. Denna kan kvitteras ut mot en avgift på 200kr hos fastighetsskötaren i föreningens kontor på Mörbydalen 1. Information om fastighetsskötarens telefonnummer, öppettider m.m. hittar du här.

 

4. Kemikalier, lösningsmedel, färgburkar och bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralen i Hagby eller till kommunens rullande återvinning ”Farliga Avfallsbilen och Grovis”. Farliga Avfallsbilen och Grovis stannar under 45 minuter på femton olika platser i kommunen enligt aktuellt schema:
http://www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-avfall/Farliga-Avfallsbilen-och-Grovis/

 

5. Vitvaror såsom kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, mikrovågsugnar etc. lämnas på kommunens återvinningscentral i Hagby eller till kommunens rullande återvinning ”Farliga Avfallsbilen och Grovis”.

 

6. Återvinningscentralen i Hagby ligger på Frestavägen 10 i Täby. Information om öppettider, aktuell kösituation etc:
http://www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-avfall/Atervinningscentral/

Uppdaterad 2017-10-10