!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Större projekt

 

Renovering av tak och allmänna balkonger

Våra yttertak är i stort behov av underhåll. Först ut är låghusens plåttak som byts ut till nytt bandplåttak, vilket är ett utmärkt underlag för eventuella framtida solpaneler. Takomläggningen på låghusen har påbörjats.

Höghustakens lågdelar (takaltaner och tak över balkonger) kommer att få ett nytt papptak. För att genomföra detta behöver nuvarande takaltaner rivas. Efter takomläggningen kommer nya takaltaner att byggas. De nya altanerna blir betydligt djupare (ända fram till takkant) och förses med ett lite högre räcke av glas som förbättrar utsikt och vindskydd. De kommer även att möbleras av föreningen för medlemmars gemensamma nyttjande. De privata möbleringar som nu finns på altanerna ska således inte komma tillbaka. Arbetet påbörjas med höghuset på Mörbyleden till våren 2018 och beräknas vara genomfört för alla husen innan årets slut. I samband med takomläggningen kommer dagvattenledningarna från höghustaken att relinas.

 

Pilotprojekt nytt ventilationssystem

I Myran-huset (Md 16-20) genomförs under vintern ett FTX-projekt för att väsentligt förbättra ventilationen och spara energi. Vårt nuvarande ventilationssystem suger ut luft i kök och badrum och blåser ut den varma luften på taket. I takt med att medlemmar tätat sina fönster med tätningslister har trapphuset blivit tilluftskanal. Via trapphuset får man in lukt från grannarna när de öppnar ett fönster och därmed låter os och rök strömma ut i trapphuset. Trapphuset har nämligen normalt ett undertryck som drar ut lägenhetsluft om ett fönster öppnas i lägenheten.

Om systemet blir så bra som det är tänkt (utvärderas på försommaren 2018) kommer det successivt att införas även i de andra husen.

 

Porttelefoner och digitala entrétavlor

Föreningen installerar för närvarande ett nytt porttelefonisystem. I systemet ingår även digitala entrétavlor som är kopplade till tvättstugorna, vilket ger möjlighet att boka tvättid både online och på entrétavlan i portarna. Det kommer även gå att boka tvättid vid tvättstugan. Installationen kommer att vara klar under första kvartalet 2018, mer info om nyckelutlämning etc. kommer snart.

 

 

Uppdaterad 2018-02-27