!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avseende fastigheten

 

Felanmälan under arbetstid
Både akuta och icke-akuta fel samt andra ärenden anmäls på telefon 0774 - 400 990 varje helgfri vardag kl 07.00–16.00 till CEMI AB:s kundservice. Under lunchuppehåll 11.30–12.30 och efter kl 16.00 kopplas samtalen till telefonsvarare.

Du kan också felanmäla på: http://www.cemi.se/felanmalan/

            
 
Felanmälan utanför arbetstid
Allvarliga akuta fel som inträffar utanför normal arbetstid och där felet kräver omedelbar åtgärd anmäls till Dygnet Runt Service på telefon 08 - 18 70 00

Observera att jourutryckning är mycket kostsam för föreningen, missbruk av Dygnet Runt Service kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren. För fel som uppenbart orsakats av boende kommer medlemmen att hållas ekonomiskt ansvarig.

 

Uppdaterad 2017-08-19