!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Entrédörrar

Entrédörrars kodlås
Fel på entrédörrarnas kodlås anmäls till fastighetsskötaren. Du kommer in med din portnyckel tills felet är åtgärdat.

Fastighetsskötarens kontaktuppgifter:
Telefon: 08 - 755 77 20
E-post: fastighetsskotaren@morbyskogen2.se

 

Entrédörrars öppningsautomatik
Fel på entrédörrars öppningsautomatik anmäls till TRYGG DIREKT.

Telefon: 08 - 18 70 90

Observera att jourutryckning är mycket kostsam för föreningen, missbruk av Trygg Direkts jourutryckning kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren. För fel som uppenbart orsakats av boende kommer medlemmen att hållas ekonomiskt ansvarig.

Uppdaterad 2017-08-20