!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Störningsjouren

Tjänsten är nu på plats med att hantera störningar i fastigheten, dygnet runt. De rycker ut, undersöker och driver alla typer av störningsärenden. De konstaterar, lokaliserar och åtgärdar alla slags störningar som exempelvis livliga fester, hög musik, bråk, grann osämja m.m. En noggrann dokumentation lämnas som grund för styrelsens vidare handläggning.

 

Telefon till larmcentral:

08 - 568 214 00

 

Ej akuta frågor:

08 - 645 00 35

 

Uppdaterad 2017-10-10